Bandhundkurs 8 juni

 

Bandhundkurs 8 juni med Anita Lie.

 

Etter oppfordring om å legge all aktivitet som medfører å oppsøke hjortevilt innen spor / jaktprøvesesong på grunn av yngleperiode jmf Naturmangfoldloven kap . 111 §15, avholdes oppsatt bandhundkurs 8. juni kun som et teoretisk kurs, og praktisk del 9 juni avlyses.

Det har vært stor interesse for kurset, vi har ikke kapasitet for flere påmeldinger.

 Vi ber om forståelse for dette. Vi tror likevel det blir et interessant og lærerikt kurs selv om vi ikke kommer til skogs denne gang, og ønsker alle påmeldte velkommen til en trivelig dag!

 

Styret Buskerud elghundklubb.