Blodsporprøve på Sokna 4 juni 2016

Blodsporprøve på Sokna 4 juni 2016.

 

Det ble en prøvedag med helt topp resultater; av 8 startende ble det 6 stk 1 pr , herav 2 med HP, 1 stk 2 pr og

en fikk 0 pr.  De 2 ekvipasjene med HP  fikk delt 1 plass da det ikke var noe å skille de på.  Her er premievinnere og

prøvestab.

Foran fra venstre; Ingfrid Slatto Næss , 1 m HP, Bjørg Ørmen, 1 m HP, Bjørn Hvidsten Jensen , 2 hunder med hver sin 1 pr,

Christina Gøytil ,1 pr, Ian Farquhar, 1 pr og Frank Sollien 2 pr.  Bak fra V; Roald  Juvet (asp og sporlegger) Kjell Høgeli (dommer)

Bjørn Flaglien(sporlegger) Knut Juvet (dommer og prøveleder) Øystein Lindteigen( dommer og NKKs rep)

 

Foto; Endre Hovden.