Championater i BEHK 2007

pioner dette året.

NUCH – NEG – Skinnemoens FEIOM – 02950/04 – Eier: Leif Eidal, Prestfoss

NJCH – NEG – Skinnemoens BONZO – 02948/04 – Eier: Gunleik Bondal, Svene

NJCH – JEMT – A-KINTO – 10604/05 – Eier:Arvid Fjellandsbø, Skui

NJCH – NEG – Elgstølen’s TYR – 13174/04 – Eier: Leif Terje Gregersen, Vikersund

NJCH – JEMT – Frykhöydens STAR – S34626/2004 – Eier. Tor Erik Fagerhøi, Krogstadelva