Dato for Årsmøte

 

 

Dato for årsmøte er satt til å være 22/2-19.

Kommer tilbake med mer info ang tid og sted.

 

Mvh Styret