Dommerkurs i Horten

Tradisjonen tro ble det arrangert felles dommerkurs for elghundklubbene i Østfold, Vestfold og Buskerud. I år var det Steinar Jovall fra Vestfold som inviterte til kurs på Grand Ocean Hotell i Horten den 29. august.

Kursleder var Per Olav Ouff fra Vestfold EHK.
 
27 løshund-dommere deltok på et godt organisert kurs hvor de fleste elementer i dommergjerningen ble berørt.Dagen startet med en gjennomgang av «dommerkompendium»  (Det som har med prøvearrangement og hvordan «man ter seg» som dommer)
Deretter en grundig gjennomgang av prøveregler løshund, sporprøvene og skriving av skogsprotokoll.
 
Etter en fortreffelig lunch var det oppgaveløsing. Vi rakk å poengsette 3 ferdigskrevene skogsprotokoller før dagen ble rundet av. Med så mange dommere ble det selvsagt en god del diskusjoner, men stort sett ble man enig om poengsettingen med relativt små variasjoner. Det ble nok en gang pressisert at beskrivelse av hendelsesforløp og poengsetting må stemme. Skriv kommentarer på skogsprotokollen der det brukes skjønn.