Dommermøte 2010 (2009)

Det arrangeres dommermøte for Buskerud -og Ringeriksprøven (2009 sesongen) på Rustad Kafe’, Sokna søndag 10. januar. Møtet starter kl. 10.00.
Husk å gi beskjed til leder hvis du skal delta.
 
SISTE
Det deltok 40 hunder på Ringeriksprøven og 5 hunder på Buskerudprøven. På sporprøvene gikk 39 hunder ferskspor, 2 hunder elgspor og 13 hunder blodspor.  Når vi tar med at det deltok 16 hunder på Kongsbergprøvene, ble dette en bra «Prøvehøst»!