ETTERSØKSDOMMERUTDANNELSE

 

 

Klubben trenger etterhvert påfyll med autoriserte ettersøksdommere. Er dette noe for deg så
skjekk bakgrunnen som er nødvendig i Reglene for blod og fersksporprøver ,
disse finner du under Aktiviteter, regelverk- på NKKs hjemmesider. Se pkt 7 s. 16 osv.
 
 
Aktuelle kandidater bes kontakte Knut Juvet via mail; so-bm@online.no eller
mobil 41463852    ( etter kl 1700 ) , snarest og senest innen  5 april. 
Teorikurs i slutten av april, praksis kan starte lørdag 9 mai, da arr. klubben
ei samlet blodsporprøve.