Helse undersøkelse for NEG OG NES

 

Vi vil oppfordre alle med Norsk elghund grå og Norsk elghund sort til å gjennomføre årets helseundersøkelse.
Dette er et viktig bidrag for å få mer kunnskap om rasene. Et svar pr. hund.