Innkalling til Årsmøte i Buskerud Elghundklubb 2019

                            

BUSKERUD ELGHUNDKLUBB.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2019 MED PREMIEUTDELING

 

 

ORDINÆRT ÅRSMØTE I BUSKERUD ELGHUNDKLUBB

FREDAG 22. FEBRUAR KL. 19.00

 PÅ LAMPELAND HOTELL

SAKER.

 1. GODKJENNING AV INNKALLING
 2. GODKJENNING AV SAKSLISTE
 3. VALG AV TELLEKORPS
 4. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
 5. VALG AV PROTOKOLLFØRER
 6. VALG AV ÅRSMØTEDIRIGENT OG VISEDIRIGENT
 7. ÅRSBERETNING
 8. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT (FRAMLEGGES I ÅRSMØTET)
 9. KONTINGENT FOR 2019
 10. SAKER TIL RS (KOMMER PÅ HJEMMESIDEN I GOD TID FØR ÅRSMØTE)
 11. INNKOMNE SAKER (SENDES LEDER ELLEN TRÅEN PÅ ellennt@live.no FØR 5. FEBRUAR)    

 

 

Leder:                                   På valg               Ellen Tråen

Nestleder:                              På valg               Tor Klokseth  

Kasserer:                               På valg               Bjørn Flaglien

Sekretær:                              Ikke på valg        Henrik Fremgård

Leder jaktprøveutvalg:            På valg               Ola Narverud

Leder utstillingsutvalg:            På valg               Per Green

 1. varamedlem                På valg               Anders Nyhuus
 2. varamedlem                Ikke på valg        Magnus Garaas

Revisor                                  På valg               Asbjørn Nubberud

Revisor                                  På valg               Kåre Molia

Valgkomite leder                     På valg               Jan Olav Kyllesdal

                                             Ikke på valg       Bjørn Olav Nyhus

                                             Ikke på valg       Kjetil Sandbæk

 

     

Styret ønsker deg velkommen til årsmøtet med Premieutdeling

På Lampeland den 22.02.2019 kl 1900

Premieutdeling m/pizzabuffet kr 50 per pers.

Bindende påmelding sendes til Henrik Fremgård på 

 

 

       Ellen Tråen (s)

       Leder BEHK