Invitasjon til Ungdomsmesterskap Løshund 2021

 

Vedlagt ligger invitasjon til ungdomsmesterskap løshund 2021 og uttaksregler.

Hvis du fyller kravene så er det bare å sende en mail til svein.brattas@moelven.no eller ringe på 97067702.

 For at klubben skal få gjort uttak og få ordnet med påmelding, endres fristen for å melde seg på fra 30. til 15. juni