Invitasjon til Ungdomsmesterskapet for Bandhund 2020

Vedlagt ligger invitasjon til Ungdomsmesterskapet for bandhund 2020.

Uttaksreglene ligger også ved.