JAKTPRØVER HØSTEN 2015

BUSKERUD ELGHUNDKLUBB 

Jaktprøver 2015 

 

Buskerud elghundklubb ønsker alle velkommen til årets jaktprøver. 

Påmelding skrives på vanlig skjema, enten pr. post eller elektronisk. Se vår hjemmeside, NKK eller NEKF påmeldingsskjema. Gebyr sendes til prøvens kontonummer innen påmeldingsfristen. Se adresser og kontonr. nedenfor. Påmeldingsgebyr: 

Kr. 1000 for 1-dags prøve og kr. 2000 for 2-dags prøve. Ved påmelding pr.mail, be om bekreftelse på at den er registrert. Prøven registreres ikke før betaling er ordnet. 

Kongsbergprøven  1-dag og 2-dags samlet prøve, 7. og 8. november. 

Påmeldingsfrist 31. oktober. Påmelding sendes til Vidar Nyhuus, Ullandsvegen  336,  3614 Kongsberg. tlf. 92665767. Konto: 2361 55 08527-                      e.post 

 a-nyhuus@online.no 

Ringeriksprøven 1-dags separat prøve, 1.september  – 22.desember. 

Påmeldingsfrist den 1. i hver måned eller etter avtale m/ Roger Snersrud, Tronrudvn. 32, 3614 Kongsberg.  Tlf. 97032459.  Konto: 2291 17 62114   e.post              

Buskerudprøven 2-dags separat prøve, 1.september  – 22.desember. 

Påmeldingsfrist den 1.i hver måned eller etter avtale m/ Thorleif Bergan, 3350 Prestfoss. Tlf.  91111572.  Konto: 2351 7216577                                   e.post 

 

Velkommen til skogs, på prøve i Buskerud.