Jaktprøver 2017

                                   BUSKERUD ELGHUNDKLUBB

                                    Jaktprøver 2017

                                        Buskerud elghundklubb ønsker alle velkommen til årets jaktprøver.

Påmelding skrives på vanlig skjema, enten pr. post eller elektronisk. Se vår hjemmeside, NKK eller NEKF påmeldingsskjema.          Gebyr sendes til prøvens kontonummer innen påmeldingsfristen. Se adresser og kontonr. nedenfor. Påmeldingsgebyr:

Samletprøver: kr 1000 for 1-dags prøve og kr 2000 for 2-dagers prøve.

Separatprøver:Kr. 1300 for 1-dags prøve og kr. 2600 for 2-dags prøve. Ved påmelding pr.mail, be om bekreftelse på at den er registrert. Prøven registreres ikke før betaling er ordnet.

For unge til og med det året man fyller 25 år med egen hund (hund må være registrert på fører) er det redusert pris på 1-dagsprøve. De koster 800kr.

Kongsbergprøven  1-dag og 2-dags samlet prøve, 4. og 5. november.

Påmeldingsfrist 31. oktober. Påmelding sendes til Ole Vidar Gjerde 3624 Lyngdal. tlf. 91541698. Konto: 2361 55 08527-  e.post: ovgjerde@hotmail.com       

Ringeriksprøven1-dags separat prøve, 1.september  – 22.desember.

Påmeldingsfrist den 1. i hver måned eller etter avtale m/ Frode Haugen, Tempelseterveien, 3359 Eggedal.  Tlf.91328552 evt 91111572.  Konto: 2291 17 62114  –  e.post:  Balder10@icloud.com                                                 

Buskerudprøven2-dags separat prøve, 1.september  – 22.desember.

Påmeldingsfrist den 1.i hver måned eller etter avtale m/ Ellen N Traaen

Nedre Halland 3630 Rødberg.  Konto: 2351 7216577  – e.post:  ellennt@live.no

Velkommen til skogs, på prøve i Buskerud.