Medlemsinfo

 

Først og fremst håper vi alle våre medlemmer holder seg friske i disse dager! Til de som er rammet selv eller i nær familie ønsker vi god bedring!

Det er uvante tider om dagen og mange kjenner på store forandringer i hverdagen. Dette gjelder også for vår kjære hobby, elghunden.

Vi har tidligere lagt ut NKK sine retningslinjer som sier at all aktivitet er stengt frem til 15. juni.

Det betyr at Hokksundutstillingen vår 24.mai avlyses, det samme gjelder samlet blodsporprøve 09.05.  

Sporprøver og blodsporprøver er også innstilt, men vi håper at dette kan åpnes opp igjen så raskt som mulig. Så snart vi får klarsignal fra NKK, er flere dommere klare for å ut i skogen igjen.

RS 2020 er avlyst.

Vi deltok på et digitalt møte 7.april der ledere for alle klubber hadde fått invitasjon av noen områdeklubber. Det deltok 15 klubber. 13 klubber var enige om å sende et brev til FS for å se på avgjørelsen om avlysning på nytt i samråd med klubbene.

Vi avventer svar på dette fra FS. Styret i Behk er opptatt av å sikre informasjonsflyt og dialog mellom FS og klubbene i dette ekstraordinære året.

Det samme gjelder overfor våre medlemmer Behk. Vi vil så godt det lar seg gjøre oppdatere endringer og informasjon via hjemmesida og facebook. 

Vi har gjennomført et digitalt styremøte 15. april. Referatet legges ut på hjemmesida.

Årets NM for løshund UM bandhund er usikkert om kan gjennomføres.  Det er lagt ut info på facebook siden «NM løshund 2020» om at det ikke er sikkert det kan gjennomføres i år.

De vil se på mulighet for å flytte dato i år eller utsette NM i sin helhet til neste år. Vi avventer beslutning vedr dette.

Info om høstens prøver vil vi oppdatere info på facebook og hjemmeside når vi har mer informasjon.

På årsmøtet snakket vi om antall deltagere til NM for Behk, da vi hadde 400 hovedmedlemmer i 2019. Det er nå bekreftet fra FS at Buskerud kan stille med 2 ekvipasjer og 2 dommere for NM 2020.

Vi håper at våre medlemmer støtter klubben med medlemskap også i år da inntekter for klubben reduseres betraktelig med avlyste arrangementer.

NKK har også lagt ut informasjon om at de sliter økonomisk under pandemien og at situasjonen er kritisk. Så en viktig dugnad for oss er å støtte ved medlemskap!

Styret oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke tiden godt med våre firbente venner, og forberede oss så godt vi kan mot årets høydepunkt, jakt!

Viktig å starte med fysisk trening og spor-trening i disse dager.

Styret vil se på mulighet for digitale mini kurs ved at det legges ut tips på facebook sida om ulike ting vi kan jobbe med hver og en, så får vi se hva vi kan få til.

 

Har du nyttige tips du kan dele med medlemmer digitalt, gjør det! Alt som deles skal være med positive hensikter og husk at vi er prisgitt hverandre i vårt miljø. Dette gjelder ellers også, men kanskje er det ekstra viktig nå.

Vi må gjøre hverandre gode!

Heldige er vi likevel som kan ta bandet på hunden vår og nyte gode opplevelser for kropp og sjel i naturen! Om det er kaos ellers i samfunnet går livet i naturen sin vante gang, det gir oss håp om bedre tider.

 

Styret.