Referat Årsmøte 2020

Årsmøte med premieutdeling blei gjennomført den 28/02-20 på Prestfoss Kafe.

Det var 44 oppmøtte. Utrolig morro med at vi får en økende mengde folk på årsmøte og i tillegg har vi en økende medlemsmasse. Pr 01.01.2020 var vi 400 betalende medlemmer.

Henrik Fremgård går ut av styret etter 2 år som sekretær og Bjørn Olav Nyhus går ut av valgkomiteen etter 3 år. Vi takker dem for innsatsen.

Inn kommer Guro Storebraathen Kolbjørnsrud som sekretær og Espen Gravermoen går inn i valgkomiteen. Vi ønsker dem lykke til.

Årets store diskusjon blei drøfting rundt championat regler som kommer til å bli tatt opp i år.

Årsmøtet ba om avstemming om vi ønsker å videreføre 2 dagers prøven til championat.

Resultatet ble 25 stemmer imot og 17 stemmer for.

BEHK`s flertall vil fjerne 2 dagers prøve til championat.

Styret får fullmakt til å være med i diskusjoner på RS.

Vi har vår første trippel champion ( Løs, band og uch ) i Buskerud Elghundklubb`s historie. Vi gratulerer N J(B)CH N J(L)CH N UCH Skinnemoens Vega med eier Leif Eidal.

Vi hadde 33 premier og 17 championat skjold å dele ut.

Veldig fornøyd med dette resultatet, selv med en utrolig vanskelig prøvesesong.

Tracker v/Rune Viken kom med gavekort på 1000kr til vinnerene av Kongsbergprøva og Ringeriksprøva.

Styret takker for et produktivt årsmøte og en trivelig kveld.

Signert protokoll ligger vedlagt.

 

 

Årets vandrepremier gikk til:

 

Kleggelia`s Pokal                     – NO35186/18 On Elsa

Bauspokalen                           –  NO35186/18 On Elsa

Berglia`s Fat                           –  NO53067/18 Losklangen’s C Pixi

Sigdals Pokalen                       –  NO53067/18 Losklangen’s C Pixi

Storm av Gausbu`s minnepokal – NO35187/18 On Fenris

Skrim Pokalen                          – NO47044/17 Kolbyjagets Bonso

 

Årets championater:

 

ON Kvikk, NLCH, eier Herbrand Skriudalen

ON Fenris, NLCH, eier Geir Stian Haga

Ståndfast`s Ero, NLCH, eier Geir Erland Kolbjørnsrud og Guro Sorebraaten Kolbjørnsrud.

Veikulåsen`s B-H Zanto , NLCH, eier Kristian Bjørndal.

Kolarbergets Kasko, N SE LCH, eier Anders Nyhuus og Hanne Lian Nyhuus

ON Elsa, N SE LCH, eier Ellen N. Tråen

Skinnemoens Vega, NLCH, NUCH, eier Leif Eidal.

Evo, INT UCH, eier Ole Magnus Klokseth.

Gokstadhaugen`s EEA, SUCH, eier Irene Sørum.

Argo, SUCH, eier Irene Sørum

Gokstadhaugen`s SAGA, DKCH, eier Irene Sørum.

Gokstadhaugen`s MINNI, SUCH, DKCH, INTCH, eier Irene Sørum