Ringeriksprøva 2015

Vedlagt ligger premielisten for Ringeriksprøva 2015. 

03.02.2016 medelte Norsk Kennel Klub at Ringeriksprøva 2015 er anerkjent. 


Prøveleder, Roger Snersrud, retter en stor takk til dommere, hundeeiere, kjentmenn og ikke minst grunneiere, samt elever/aspiranter.