Ringeriksprøven 2012

RINGERIKSPRØVA 2012

Kat.nr.

Rase

Reg.nr.

Navn

Eier/Fører

Res.

Premie

1017

Jämt

NO57158/09

Elgstølen`s Barack

Vidar Nyhuus

95p

1

1024

Jämt

NO35046/10

Haugbo`s Mischka

Jonas Ottosen

92p

1

1008

Neg

NO44960/09

Frigg av Lirebu

Brede Grøterud

91p

1

1037

Jämt

S21204/2009

Älgstugan`s Storm IV

Svein Erik Lund

89p

1

1003

Neg

NO36507/09

Bagskjuldalen`s Lissi

Arne Berggaard

89p

1

1016

Neg

NO39740/10

V-V Balder

Frode Haugen

88p

1

1015

Neg

NO40210/10

Basse

Roger Foss

87p

1

1002

Neg

NO43573/09

Skinnemoen`s Toya

Roger Reinslo

87p

1

1025

Neg

NO53473/10

Odin

Amund Raaen

85,5p

1

1001

Neg

NO43575/09

Skinnemoen`s Verona

Sigbjørn Rua

85p

1

1010

Neg

NO34177/11

Lapp av Hatteråsen

Knut Sønju

84,5p

1

1006

Neg

NO41376/09

Serena

Martin Bjerkerud/Leif Eidal

83p

1

1038

Neg

25315/08

Tella av Gausbu

Odd Gunnar Vikan

82,5p

1

1032

Neg

NO36238/10

Losnabakken`s T-V Siko

Kim Stenbekk/Tor E Rotegård

81,5p

1

1029

Jämt

NO56259/09

Ronja

Tom Roger Lurdalen

79,5p

1

1021

Neg

04957/06

Plenty

Stein Hartvik Flaata

79,5p

1

1022

Neg

NO40714/12

Storm av Gausbu

Ola Narverud

77p

1

1014

Neg

NO41473/10

Binna

Bjarne Helge Bergstøl

76,5

1

1005

Neg

18075/08

Raptus

Per Engebreth Askildsrud

75p

1

1033

Jämt

SE32829/2011

Härkilas Pompe V

Arnfinn Nilsen

73p

2

1004

Neg

11902/08

Pia

Kay Jensen

48,5p

0

1036

Neg

NO32210/10

Gokstadhaugen`s Axxo

Øyvind Åsterud

48p

0

1034

Jämt

NO44953/11

Bleikenlia`s Bertil

Bjørn Magnar Nilsen

46,5p

0

1013

Neg

NO36237/10

Losnabakken`s P-S Kaisa

Stian Bekkeseth

45,5p

0

1030

Neg

05387/08

Losnabakken`s X-S Slegga

Henry Johan Hillestad

45p

0

1012

Jämt

NO50241/11

Alaberget`s B-Kinto

Håkon Andersen

43,5p

0

1023

Neg

NO47184/11

Hundeberget`s B-Fax

Ingebrigt Garnås

42p

0

1039

Neg

NO40990/11

Trolljentemyra`s Nini

Ivar Kjelland

41p

0

1040

Neg

NO47184/11

Hundeberget`s B-Fax

Ingebrigt Garnås

34,5p

0

1020

Neg

NO40696/11

Vamyra`s M-Jerven

Knut Stavn

22,5p

0

1042

Jämt

NO56768/11

Hamøjakken`s Jack

Nina Handeland

21p

0

1035

Jämt

NO35043/10

Haugbo`s Lars

Andreas Bull Tornøe Bjørklie

19,5p

0

1011

Neg

NO46195/09

Stokkelva`s Nini

Kjell G Ølstadløkken

18p

0

1026

Neg

10618/07

Dina

Jan Solbrekken

17,5p

0

1007

Neg

NO37741/11

Losnabakken`s S-B Lurven

Pål Brenna

16,5p

0

1018

Neg

NO34178/11

Vesla av Hatteråsen

Olav Skinnes

16p

0

1009

Neg

NO34180/11

Gyda av Hatteråsen

Berit Rustand

15,5p

0

1019

Jämt

NO47784/11

Botnebekken`s Jeppe

Knut Ole Røed

13,5p

0

1031

Neg

NO33046/12

Tass

Sverre Evjen

9p

0

1027

Neg

NO40990/11

Trolljentemyra`s Nini

Ivar Kjelland

4p

0